Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 94 Hæfte 1

Indhold

Torben K. Nielsen:  Vicarius Christi, Plenitudo Postestatis og Causae Maiores. Teologi og jura hos pave Innocens III (1198-1216) og ærkebiskop Anders Sunesen (1201-1223). 94:1, 1-27.
Summary: Vicarius Christi, Plenitudo Potestatis and Causae Maiores: Theology and Law according to Pope Innocent III (1198-1216) and Archbishop Anders Sunesen (1201-1223).94:1, 28-29. 

Tyge Krogh: Bødlens og natmandens uærlighed. 94:1, 30-55.
Summary: The Defilement of the Executioner and the Nightman. 94:1, 56-57. 

Peter Frederiksen: General Sikorskis strategi for en polsk-tjekkoslovakisk føderation 1939-43. 94:1, 58-72.
Summary: General Sikorski´s Strategy for a Polish-Czechoslovakian Federation. 94:1, 72-73.

Oversigt

Chris Bangert-Larsen: 50-året for den anden verdenskrig og de britiske militærhistoriske udgivelser. 94:1, 74-81. 

Diskussion

Niels Thomsen: Historiens Janus-hoved. Om vor skjulte skavank: relevansblindhed. 94:1, 82-94. 

Hanne Rasmussen og Mogens Rüdiger: Danmarkshistorie i efterkrigstiden. Replik til professor Niels Thomsens anmeldelse af Danmarkshistorie, bind 8. 94:1, 95-101. 

Niels Thomsen: Duplik. 94:1, 102-104.

Nekrolog

Kai Hørby (Inge Skovgaard-Petersen). 94:1, 105-110. 

Anmeldelser

Peter Christensen: The Decline of Iranshahr. Irrigation and Environments in the History of the Middle East 500 BC to AD 1500. København. Museum Tusculanums Press, 1993. (anmeldt af Jens Erik Skydsgaard og Niels Steensgaard). 94:1, 111-118. 

Axel Bolvig: Kirkekunstens storhedstid. Om kirker og kunst i Danmark i romansk tid. Gyldendal, 1992. (anmeldt af Inge Skovgaard-Petersen). 94:1, 119-123. 

Det europæiske Hus. (Red. Søren Mørch). Bd. 3: Kai Hørby: Den kristne middelalder. København. Gyldendal, 1991. (anmeldt af Erik Ulsig). 94:1, 123-129. 

Det europæiske Hus. (Red. Søren Mørch). Bd. 4: Knud J. V. Jespersen: Stat og nation. København. Gyldendal, 1991. (anmeldt af Sebastian Olden-Jørgensen). 94:1, 129-132. 

Wilhelm von Rosen: Månens kulør. Studier i dansk bøssehistorie 1628-1912. Bd. 1-2. København. Rhodos, 1993. (anmeldt af Henrik S. Nissen og Alex Wittendorff). 94:1, 132-168. 

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. (Red. Olaf Olsen). Bd. 10: Claus Bjørn: Fra reaktion til grundlov. København. Gyldendal og Politiken, 1990. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 94:1, 169-171. 

Wilhelm Christmas-Møller: Christmas. Christmas Møller og Det konservative Folkeparti. Bd. I. 1920-36 "Vor klinge og vort skjold". København. Gyldendal, 1993. (anmeldt af Carl-Axel Gemzell). 94:1, 172-190. 

Wilhelm Christmas-Møller: Christmas. Christmas Møller og Det konservative Folkeparti. Bd. II. 1936-48 "Et stridens tegn". København. Gyldendal, 1993. (anmeldt af Carl-Axel Gemzell). 94:1, 172-190. 

Kortere anmeldelser

ALMINDELIG HISTORIE

En hilsen til Troels Fink. Sønderjyske Årbøger 1992. Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland. (anmeldt af Dan H. Andersen). 94:1, 191.

Danmark og Rusland i 500 år. Red.: Svend Aage Christensen & Henning Gottlieb. Det Sikkerheds- og nedrustningspolitiske Udvalg, 1993. (anmeldt af Carsten Due-Nielsen). 94:1, 192-194.

Marginaljorder i fortid, nutid og fremtid. Udg. af Claus Bjørn, Per Grau Møller og Erland Porsmose. (Odense University Studies in History and Social Sciences, vol. 162). Odense Universitetsforlag, 1992. (anmeldt af Henrik Dethlefsen). 94:1, 194-195.

OLDTID OG MIDDELALDER

Niels Hyldahl: Den ældste kristendoms historie. Museum Tusculanums Forlag, 1993. (anmeldt af Arne Søby Christensen). 94:1, 195-196.

Allan A. Lund: De etnografiske kilder til Nordens tidlige historie. Aarhus Universitetsforlag, 1993. (anmeldt af Arne Søby Christensen). 94:1, 196.

John Haywood: Dark Age Naval Power. A reassesment of Frankish and Anglo-Saxon seafaring activity. London and NewYork, Routledge, 1991. (anmeldt af Niels Lund). 94:1, 196-197.

Torben K. Nielsen: Cølibat og kirketugt. Studier i forholdet mellem Innocens III og Anders Sunesen, 1198-1220. Afhandlinger fra Aarhus Universitet. Aarhus Universitetsforlag, 1993. (anmeldt af Inge Skovgaard-Petersen). 94:1, 198-199.

NYERE OG NYESTE TID

Vallø-pergamenter 1356-1713. Et repertorium. København, Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1993. (anmeldt af Mikael Venge). 94:1, 199.

Die Protokolle des Lübecker Domkapitels 1522-1530. (=Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 12 (=Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs 30). Nach Vorarbeiten von Emil Ehler und Sabine Pettke. Bearbeitet von Wolfgang Prange. Neumünster, Karl Wachholtz Verlag, 1993. (anmeldt af Herluf Nielsen). 94:1, 200.

Christopher Haigh: English Reformations. Religion, Politics and Society under the Tudors. Oxford, 1993. (anmeldt af Anders Holm Thomsen). 94:1, 201-204.

Skifter fra Køge 1597-1655. Udg. ved Gerd Neubert. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1992. (anmeldt af Otto Madsen). 94:1, 205.

P&Ts Historie til 1711. Otto Madsen: Et nyttigt og gavnligt Postværk. udgivet af Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet. København, 1991. (anmeldt af Helge Gamrath). 94:1, 205-206.

Sten Åke Nilsson: Det sköna 1700-talet. Stockholm, Nordstedts, 1993. (anmeldt af Ole Feldbæk). 94:1, 207-208.

Michael Bregnsbo: Gejstlighedens syn på samfund og øvrighed 1775-1800, belyst ved trykte prædikener og taler. København, Den danske historiske Forening, 1992. (anmeldt af Torben Damsholt). 94:1, 208-209.

Georg Albrecht Koefoed: Forsøg til en Dansk Søe Ord-bog med Beskrivelse paa hver Ord og deres Benævning i det Frandske og Engelske Sprog. (Søhistoriske Skrifter XVII). Handels- og Søfartsmuseet, Helsingør, 1993. (anmeldt af Erik Gøbel). 94:1, 209-210.

Neville A. Hall: Slave society in the Danish West Indies. St. Thomas, St. John and St. Croix. Udg. Ved B. W. Higman. Mona, Jamaica, University of the West Indies Press, 1992. (anmeldt af Erik Gøbel). 94:1, 210-211.

Finn Grandt-Nielsen: Danske biletter. Nødpengesedler 1807-16. Dansk Numismatisk Forening. Odense Bys Museer. (Fynske Studier 16). Odense, 1993. (anmeldt af Dan H. Andersen). 94:1, 211-212.

Jørgen Fink: Butik og værksted. Erhvervslivet i stationsbyerne 1840-1940. Selskabet for Stationsbyforskning, 1992. (anmeldt af Henrik Gjøde Nielsen). 94:1, 212-214.

The Great War and British Military History. Ed.: Brian Bond. Clarendon Press, Oxford, 1991. (anmeldt af Chris Bangert-Larsen). 94:1, 214-215.

Mogens Rüdiger: Tjener i åndernes rige. Dansk Magisterforening 1918-1993. Udgivet af Dansk Magisterforening, 1993. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 94:1, 215-216.

Henrik Becker-Christensen: Byen ved grænsen. Tønder 1920-1970. Institut for Grænseregionsforskning, 1993. (anmeldt af Klaus Petersen). 94:1, 216-217.

H. R. Kedwrad: In search of the Maquis. Rural Resistance in Southern France 1942-44. Oxford, Clarendon Press, 1993. (anmeldt af Hans Kirchhoff). 94:1, 218-219.

Janne Flyghed: Rättstat i kris. Spioneri och sabotage i Sverige under andra världskriget. Stockholm, Federativs, 1992. (anmeldt af Palle Roslyng-Jensen). 94:1, 219-220.

Jørgen H. P. Barfod: Endelig - 29.august 1943 - som vi oplevede den. Frihedsmuseets Venners Forlagsfond, 1993. (anmeldt af Hans Kirchhoff). 94:1, 221.

Knud J. V. Jespersen: Brigaden. Den danske Brigade i Sverige 1943-45. København, Gyldendal, 1993. (anmeldt af Hans Kirchhoff). 94:1, 221-222.

-------------------------------------------

Medvirkende ved dette hæfte. 94:1, 223.

Vejledning til forfatterne.