Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 92 Hæfte 2

Indhold

John Lind: De russiske ægteskaber. Dynasti- og alliancepolitik i 1130ernes danske borgerkrig. 92:2, 225-261.
Summary: The Russian Marriages. Dynastic and Political Coalitions During the Danish Civil War of the 1130s. 92:2, 262-263. 

Anders Thomsen: Den engelske revolutions socialhistoriske forudsætninger. Nogle hovedlinier i den historiografiske debat om postrevisionismen, Manning-modellen og historie fra neden. 92:2, 264-277.

Småstykker

Rolf Dahl: Jonas Broager. Nepotisme under enevælden. 92:2, 278-287. 

Niels M. Probst: Wasser-alen. Et hidtil overset længdemål fra Christian IVs tid. 92:2, 288-300.

Oversigter

E. Ladewig Petersen: Statsmagt og magtstat i 1600-tallets Europa. 92:2, 301-309. 

Jørgen Bæk Simonsen: Den arabiske mangfoldighed og modernitetens udfordringer. 92:2, 310-325.

Diskussion

Eric Bernard Jensen: Dansk identitetshistorie. 92:2, 326-347. 

Ole Feldbæk: En replik. 92:2, 347-350. 

Eric Bernard Jensen: Et gensvar. 92:2, 350-352. 

Niels Thomsen: Historien om Frk. Zahle - er det historie? 92:2, 353-358. 

Birgitte Possing: Den historiske biografi og historievidenskaben. 92:2, 359-363. 

Alex Wittendorff: Om politisk ramme-historie i anledning af en anmeldelse. 92:2, 364-371. 

Claus Bryld: Fra A. D. Jørgensen til Erik Balling. Om nødvendigheden af at gentænke, hvad en historiker er. 92:2, 372-386. 

Nekrologer

Curt Weibull (skrevet af Kai Hørby). 92:2, 387-393. 

Povl Bagge (skrevet af Vagn Skovgaard-Petersen). 92:2, 393-398. 

Povl Eller (skrevet af Steffen Heiberg). 92:2, 398-400.

Anmeldelser

Sverre Bagge: Society and Politics in Snorri Sturluson`s Heimskringle. University of California Press, Berkeley, 1991. (anmeldt af Inge Skovgaard-Petersen). 92:2, 401-406. 

Kirsten Hastrup: Nature and Policy in Iceland 1400-1800. An Anthropological analysis of history and mentality. Oxford Clarendon Press, 1990. (anmeldt af Ólafía Einarsdóttir). 92:2, 407-418. 

Poul Holm: Kystfolk. Kontakter og sammenhænge over Kattegat og Skagerak ca. 1550-1914. Esbjerg. Fiskeri- og Søfartsmuseet, 1991.(anmeldt af Anders Monrad Møller). 92:2, 418-421. 

Kåre Lunden: Norsk grålysning. Norsk Nasjonalisme 1770 -1814 på almen bakgrunn. Oslo. Det norske Samlaget, 1992. (anmeldt af Ole Feldbæk). 92:2, 421-424. 

Jørgen Jensen: Thomsens Museum. Historien om Nationalmuseet. Gyldendal, 1992. (anmeldt af Kirsten-Elizabeth Høgsbro). 92:2, 425-433. 

Birgitte Possing: Viljens styrke. Natalie Zahle - En biografi om dannelse, køn og magtfuldkommenhed. Bd. 1-2. Gyldendal, 1992. (anmeldt af Nanna Damsholt). 92:2, 433-446. 

Johan Peter Noack: Det sydslesvigske grænsespørgsmål 1945-47. Bd. I og II. Institut for Grænseregionsforskning i samarbejde med Dansk politik under forandring, 1991. (anmeldt af Bjarne W. Frederiksen). 92:2, 446-456.

Kortere anmeldelser

ALMINDELIG HISTORIE

Essays in honour of Peter Hayes Sawyer. People and Places in Northern Europe 500-1600. Edited by Ian Wood and Niels Lund. Woodbridge, The Boydell Press, 1991. (anmeldt af Inge Skovgaard-Petersen). 92:2, 457-458.

Essays in Honour of Magnus Mörner. Agrarian Society in History. Ed. by M. Lundahl and Thommy Svensson. London & New York, Routledge, 1990. (anmeldt af E. Ladewig Petersen). 92:2, 458-459.

The Faroe Islands. (North Atlantic Studies, Vol. I, No. 1). Udg. ved Susanne Dybbroe m.fl. Aarhus, 1989. (anmeldt af Ólafia Einarsdóttir). 92:2, 459-460.

Søg - og I skal finde veje til kvinders historie i arkiver og samlinger. Red.: Karen Hjorth, Grethe Ilsøe og Birgitte Possing. ARKI. (Varia). København, 1991. (anmeldt af Birte Broch). 92:2, 460-461.

OLDTID OG MIDDELALDER

Lars Boje Mortensen: Civiliserede barbarer. Historikeren Paulus Diaconus og hans forgængere. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 315). København, Museum Tusculanums Forlag, 1991. (anmeldt af Arne Søby Christensen). 92:2, 461-462.

Carsten Müller-Boysen: Kaufmannschutz und Handelsrecht im frühmittelalterlichen Nordeuropa. Neumünster, 1990. (anmeldt af Bjørn Poulsen). 92:2, 462-463.

Judith Jesch: Women in the Viking Age. Boydell & Brewer Ltd. Woodbridge, Suffolk, 1991. (anmeldt af Rikke Malmros). 92:2, 463-464.

Uffe Hartvig Larsen: Vikingernes religion og livsanskuelse. København, Akademisk Forlag, 1989. (anmeldt af Poul-Erik Bjørn Nielsen). 92:2, 464-465.

Poul Skaaning: Harald Blåtands sidste kamp. Trelleborgene og brydningerne i dansk vikingetid 979-983. Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1992. (anmeldt af Niels Lund). 92:2, 465-466.

Sangen om slaget ved Maldon og andre kilder til Sven Tveskægs og Olav Tryggvessons kampe i England i 990erne. Oversat med indledning og noter af Niels Lund. Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse. København, Museum Tusculanums Forlag, 1991. (anmeldt af Rikke Malmros). 92:2, 466-467.

Ulrike Sterath-Bolz: Kontinuität statt Konfrontation. Der Prolog der Snorra Edda und die europäische Gelehrsamkeit des Mittelalters. Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik. Herausgegeben von Heiko Uecker. (Band 27). Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 1991. (anmeldt af Inge Skovgaard-Petersen). 92:2, 467-468.

Klaus Friedland: Die Hanse. Stuttgart, Berlin, Köln, 1991. (anmeldt af Bjørn Poulsen). 92:2, 468-469.

Næsbyhoved lens regnskaber 1502-1511. Danske Middelalderlige Regnskaber 3. Selskabet til udgivelse af Kilder til Dansk Historie. Udgivet af Haakon Bennike Madsen og Erland Porsmose. (Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 120). København, 1991. (anmeldt af Bjørn Poulsen). 92:2, 469.

NYERE OG NYESTE TID

Gustav Henningsen: Heksejægeren på Rugsgård. De sidste trolddomsprocesser i Jylland 1685-87. Ebeltoft: Skippershoved, 1991. (anmeldt af Jens Chr. V. Johansen). 92:2, 470-472.

C. Rise Hansen: Missionær Christian Vilhelm Grønning. En slesvigsk missionær i Indien og hans elever i 1800-tallet. (Studier udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 6). Aabenraa, Historisk Samfund for Sønderjylland, 1991. (anmeldt af Niels Kastfeldt). 92:2, 472-473.

Henning Søby Andersen: En lus mellem to negle. Dansk-norsk neutralitetspolitik 1801-1807. (Odense Studies in History and Social Sciences vol. 140). Odense Universitetsforlag, 1991. (anmeldt af Dan H. Andersen). 92:2, 473-474.

Erik Mortensen: Kunstkritikkens og Kunstopfattelsens Historie i Danmark bd. I-II. København, 1990. (anmeldt af Axel Bolvig). 92:2, 474-476.

Det europæiske Hus. (Red.: Søren Mørch). Bd. 5: Karin Lützen og Bente Rosenbeck: Den moderne tid. København, Gyldendal, 1992. (anmeldt af Carl-Axel Gemzell). 92:2, 476-477.

Sven G. Holtsmark og Tom Kristiansen: En nordisk illusion? Norge og militært samarbeid i Nord, 1918-1940. (Forsvarsstudier 6/1991). Oslo, Institutt for Forsvarsstudier, 1991. (anmeldt af Jens J. K. Gregersen). 92:2, 477-479.

Carl August Ehrensvärd. Dagbogsanteckningar 1938-1957. Udg.: Erik Norberg. (Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens Historia. Handlingar del 16). Stockholm, 1991. (anmeldt af Jens J. K. Gregersen). 92:2, 479-480.

Narvik 1940. Five Nation War in the High North. Ed.: Karl Rommetveit. (Forsvarsstudier 8). Oslo, Institutt for Forsvarsstudier, 1991. (anmeldt af Carl-Axel Gemzell). 92:2, 480-481.

-------------------------------------------

Medvirkende ved dette hæfte. 92:2, 483.

Vejledning til forfatterne.